הודעות ועדת הבחירות לקראת הבחירות לרשויות המקומיות 30/10/2018

-למעבר להודעה על הצגת רשימות סיווג התושבים לעיון הציבור לחץ כאן

-למעבר למודעה בדבר  – סיווג ישוב לחץ כאן

-למעבר לחוברת הסברה למתעניינים בהגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים לחץ כאן