משרד הפנים 

לרווחת תושבי המועצה, פועלים שרותי משרד הפנים (המפורטים בהמשך), במשרדי המועצה האזורית לב השרון.

קבלת קהל  תתקיים אך ורק ביום חמישי בשבוע, בין השעות 10:30 - 8:00, אצל הגב' מלי במני

  • יש לוודא מראש שהשרות מתקיים באותו יום בטלפון 09-7960200  ב 7:30
  • בקשות תתקבלנה אך ורק ע"י דורש השירות ולא באמצעות מיופה כח.
  • הבקשות מועברות למשרד הפנים ע"י מלי וחוזרות בדואר רשום לתושב.
  • נא להקפיד על הגשת בקשות ופניות ביום קבלת הקהל.
  • במקרים דחופים, יש לפנות ישירות למשרד הפנים בנתניה, רח' רמז, טל' 8302100/11 – 09.
  • שימו לב:
  • חובה למלא את הטפסים לדרכונים דרך אתר משרד הפנים  ולשלם באתר
  • לא יתאפשר למלא טופס ידני במועצה
  • חיילים וחיילי  מילואים יזכו להנחה אוטומטית בעת מילוי הטופס באתר
  • יש להצטייד בתמונות עדכניות ולרשום בגב התמונה פרטים -שם ומשפחה ומספר תעודת זהות 

 

סוג השירות

מסמכים נדרשים

המחיר (התשלום במזומן ובמדיוק)

ת.ז. אבודה / גנובה / מושחתת

השרות ניתן במשרד הפנים בנתניה בלבד

השרות ניתן אך ורק במשרד הפנים

ספח ת.ז. אבוד

ת.ז. + דרכון - מסמך מזהה + טופס בקשה

ללא תשלום

רישום נולד

ת.ז. של ההורים + אישור מבית יולדות - ת. לידה

ללא תשלום

דרכון חדש לבגיר

תמונות + ת.ז, דרכון קודם (אם יש), טופס בקשה - נוכחות אישית חובה!)

תשלום דרך האתר

דרכון לקטין (מתחת לגיל 18)

תמונות + דרכון קודם (אם יש). יש לבוא בליווי אחד ההורים + טופס בקשה. במקרה של הורים גרושים - בליווי שני ההורים - חובה!+ת.ז

תשלום דרך האתר

דרכון אבוד / גנוב / מושחת

השרות ניתן במשרד הפנים בנתניה בלבד

השרות ניתן אך ורק במשרד הפנים

שינוי שם בעקבות נישואין

תעודת נישואין + ת.ז + דרכון + טופס בקשה 

 

שינוי שם

 

השרות ניתן אך ורק במשרד הפנים

שינוי מען

ת.ז. + טופס בקשה + חובה להביא אישור מהמושב!

ללא תשלום

 

 

יש למלא טפסים דרך האינטרנט ולשלם באתר משרד הפנים

אין אפשרות להארכת תוקף דרכונים: דרכון לקטין ניתן לחמש שנים ולבגיר לעשר שנים.