מועצה האזורית לב השרון ביצעה מדידות קרינה בלתי מייננת ממקורות חשמל בכל בתי הספר של המועצה.

הבדיקה בוצעה על ידי "ראד .טסט" מכון לבדיקות קרינה סביבתית ברישיון המשרד להגנת הסביבה. המדידות בוצעו בהתאם להנחיות משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה ובשיתוף יועץ הבטיחות של המועצה ומפקח הבטיחות המחוזי במשרד החינוך.

במדידות נמצא כי במספר מוקדים קיימת קרינה בערכים שהינם מעל לערכים המומלצים ע"י משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, לחשיפה ארוכת טווח במוסד חינוכי.

מיד עם קבלת הממצאים נעשתה פנייה להנהלות בית הספר ולהנהגות ההורים ובהתאם להנחיות הבודק ננקטו פעולות, כדי למנוע את חשיפתם של הילדים ואנשי הצוות לליקויי הקרינה, ביניהם הועתקו עמדות מחשב, תלמידים הועברו ללמוד בכיתות אחרות  ונסגרה כיתה עד להתקנת מיגונים.

לצד פעולות מידיות אלו, החלה המועצה בביצוע עבודות מיגון במוקדים שונים  להפחתת הקרינה באופן קבוע. לאחר ביצוע העבודות תבוצע מדידה חוזרת .

המועצה מתנהלת בשקיפות ודו"ח הבדיקה מפורסם באתרי בית הספר ובאתר המועצה. כמו כן המועצה תמשיך ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה להבטיח את ביטחונם ובריאותם של התלמידים.