קורס גישור לפעילים חברתיים ובעלי תפקידים במושבים ובמועצה האזורית לב השרון ביוזמת המחלקה לשירותי רווחה וקהילה ובתמיכת משרד החקלאות - פיתוח המגזר הכפרי, התקיים במועצה קורס להכשרת מגשרים, אשר נועד להקנות למשתתפים בו הכרות עם הליך הגישור ועם מיומנויות המגשר, תוך התנסות מעשית במיומנויות ובדילמות אותן פוגש המגשר בעבודתו.

הקורס הועבר על-פי תכנית "להיות מגשר" להכשרת מגשרים, של מרכז "מרחב". הקורס חשף את המשתתפים למודלים שונים של גישור תוך הדגשת ההלימה בין הפרקטיקה והתיאוריה וניתן בו דגש מיוחד להטמעת תפיסת העולם והפילוסופיה הגישורית. 

המפגשים עסקו בסגנונות שונים של משא-ומתן ותפישת הגישור את מקורות הקונפליקט, הכרות עם הליך על כל שלביו, כלים ומיומנויות בשיחת הפתיחה, מיומנויות לחשיפת הקונפליקט, הקשבה ושיקוף, מיומנויות לסיוע לצדדים לבחון מחדש את הסכסוך, סגנונות שונים בניהול הליך גישור, טכניקות להעלאת ובחינת אופציות לפתרון דרך חשיבה יצירתית, עריכת הסכם גישור, דילמות אתיות מעבודת המגשר והתנסות בניהול מו"מ תוך שימוש במיומנויות וכלים גישוריים.

המשתתפים צפו בסרט המדגים את הליך הגישור וניתחו מיומנויות שונות בהן השתמש המגשר. בתשעה מפגשים מתוך האחד עשר שהתקיימו, התנסו המשתתפים בהליך של גישור בקבוצות קטנות.

בסיסיים, גישור בקורסי המועברים לתכניםבנוסף  ובסכסוכים בדילמות זה קורס העמיק את המאפיינים בקהילות הכפרי במגזר.
קהילתי חוסן קהילה, בחיי שעסקו תכנים הועברו הכפרי.

במרחב ודגשים ומאפיינים המשתתפים  מחיי סימולציות של רב במספר התנסו הכפרי במרחב הקהילה.  שנדונו הנושאים בין  בקיבוץ, בענף עבודה סכסוך שכנים, סכסוכי: חברי ל"תושבניקים" מושבניקים בין מחלוקות הישוב, ועד ליו"ר האגודה ועד יו"ר בין סכסוך עסקים בין מנוגדים אינטרסים לא-חקלאים,לבין חקלאים בין מנוגדים אינטרסים ההרחבה,לבין קהילה, וברמת הפרט: יחסים בין-דוריים טעונים וקונפליקטים בנושא בן ממשיך בנחלות.


חלק לקחו הגישור בקורס 24  ומהמועצה מהמושבים שונים תפקידים ובעלי חברתיים פעילים אשר הביעו שביעות רצון גבוהה  מהקורס.


תעודות הענקת בטקס לקיום שקרא המועצה, ראש ריטוב, עמיר מר דברים נשא מגשרים הענפה פעילותם על הנוכחים את ובירך אלה מעין חשובים נוספים,קורסים  הנוכחית והעתידית בתחום פיתוח הקהילה, פתרון קונפליקטים ויישוב סכסוכים.

כתב: עו"ס עדי לשם, עו"ס קהילה ומרכז תוכנית "בן ממשיך"

 

קורס גישור.jpg