Background Image
Next Page  23 / 40 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 23 / 40 Previous Page
Page Background

23

המחלקה לנוער וחינוך משלים – מדור חוגים והעשרה

קתדרה בלב - לעניין והשכלה, קורסים והרצאות למבוגרים

קורס להכרת והבנת אמנות

בהדרכת עדנה גת-רוזנס

מוזמנים להצטרף אל קבוצת אוהבי אמנות המסיירת במוזיאונים, גלריות ובתי אמנים כדי

להכיר את האמנות הישראלית ואמנות העולם.

אנו מבקרים במיטב המוזיאונים והגלריות בארץ, מתעדכנים ומשוחחים עם בעלי גלריות,

מתעמקים ביצירות אמנות ואמנים.

הפעילות מתקיימת אחת לחודש, בימי חמישי, האיסוף ממועצה אזורית לב השרון.

0211 ל-8 סיורים כולל הסעות והדרכה.

עלות הקורס

קורס ערבית למתחילים ומתקדמים

הקורס בהדרכתו של ברהום גולן- איש חינוך והסברה

מרצה לשפה ותרבות ערבית במסגרת האוניברסיטה הפתוחה.

עמית מחקר במרכז לתקשורת בינלאומית- אוניברסיטת בר אילן.

סרטוני הסברה בערבית עבור ישראל.

ממובילי המאבק נגד הכח שת השואה ברשות הפלסטינית.

הקורס יתמקד ביכולת להגעה לדיבור ולתקשורת מעשית בערבית ע"י המשתתפים, הכרת

מונחים הקשורים לעולמם המקצועי, תחביביהם וכו' בשפה הערבית. בנוסף, יינתנו הרצאות

העשרה ע"י מרצים אורחים בתחומי השפה, דת האסלאם והמזרח התיכון.

הקורס ילווה בספר הלימוד "לדבר ערבית"/יוחנן אליחי - חלק ב' בצירוף דיסק שמע, ולצד

תכני לימוד ממקורות נוספים, תוך שימוש בעזרי מולטימדיה (שירים וסרטונים).

ל-21 מפגשים בימי שני בקריית חינוך דרור.

₪ 1900

עלות הקורס

ניתן להירשם באמצעות המיניפיי דרך אתר המועצה

www

.

lev

-

hasharon

.

com

לפרטים נוספים מדור חוגים והעשרה 1320697-90