Background Image
Next Page  24 / 40 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 24 / 40 Previous Page
Page Background

24

המחלקה לנוער וחינוך משלים – מדור חוגים והעשרה

שני בתרבות

סדרת ההרצאות במרכז הקהילתי דרור, בשעה 03:02

* רביב דרוקר 7102.1.9 * דניאלה הירש 7102.2.31

* חנה אזולאי הספרי 7102.3.6 * ענב גלילי 7102.5.51

* הרצאה נוספת תפורסם בהמשך *

רביב דרוקר

הפרשן הפוליטי של ערוץ 01, עיתונאי וכותב מאמרים

פובליציסטיים עבור "גלובס".

מגיש את תכנית התחקירים "המקור" בערוץ .01

בעבר, כתב מדיני בגלי צה"ל ומגיש תכניות אקטואליה, התמקד בעיקר בסיקור פעילותו של

ראש הממשלה, בעיקר בכל הקשור להיבטים מדיניים.

מאחורי הקלעים של התקשורת והפוליטיקה הישראלית

ההרצאה מתמקדת בעיקר הפעילות שמתרחשת מאחורי הקלעים של הפוליטיקה הישראלית

ובייחוד בקשר שלה עם העיתונות הכתובה והמשודרת .יחסי הגומלין בין כתבים מדיניים

לבין פוליטיקאים, השפעות של העיתונות על מקבלי ההחלטות, סיפורים פיקנטיים שאינם

נחשפים בתקשורת ,כמו כן נותן רביב הערכת מצב מדינית, מדבר על הקשר בין הון ושלטון,

מצב החברה הישראלית ויחסה לפוליטיקה, פרשיות ראש הממשלה, ספינים תקשורתיים ועוד.

דניאלה הירש – בשיתוף פורום נשים

צועדים לאיזון כלכלי ולשקט נפשי

מטרת ההרצאה:

מודעות וחשיבות ניהול כלכלת משק הבית- לנהל ולא להתגלגל.

למידת מושגי יסוד כלים וטיפים מעשיים להתנהלות

כלכלית נבונה.

הקניית תחושת מסוגלות ויכולת שינוי בתפיסה ובהתנהלות

כלכלית ביום יום.

נקודות בהרצאה :

מה הגורמים המניעים אותנו?

רוצים שינוי...העמקת הידע ושינוי הרגלים

מהו ניהול כלכלת משק הבית?

הכנסות והוצאות משק הבית

איך מתנהלים נכון

תכנון הוצאות עתידיות