Background Image
Next Page  26 / 40 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 26 / 40 Previous Page
Page Background

26

המחלקה לנוער וחינוך משלים – מדור חוגים והעשרה

הרגל ההומור

למרות שאנחנו נוהגים לחשוב על הומור כעל כישרון מולד, אמת היא שחוש הומור הוא יכולת

או הרגל שאפשר לפתח אותו. מתוך ניסיונה המקצועי העשיר כקומיקאית ובהתבסס על

הספרות האקדמית והמקצועית העשירה בנושא, עינב גלילי מציגה חוקים ו"טריקים "שאפשר

להשתמש בהם בחיי היומיום, בעבודה ובמערכות יחסים כדי לחיות חיים שיש בהם יותר הומור.

תוך שימוש בראיונות עם קומיקאים ובקטעי סטנדאפ היא מדגימה עקרונות אוניברסליים

שמסתתרים מאחורי כל פרץ צחוק מתגלגל – הפתעה, דיסוננס, אמת, גילוי עצמי – שכל אחד

יכול להשתמש בהם כדי לחיות חיים מצחיקים יותר.

הרצאה נוספת תפורסם בהמשך.

₪ 55 :

עלות כרטיס להרצאה

₪ 225 :

מנוי לחמש הרצאות

הזמנת כרטיסים: מדור חוגים והעשרה 1/0320697-90

FreeImages.com/Hugo Calheira