Background Image
Next Page  32 / 40 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 32 / 40 Previous Page
Page Background

32

המחלקה לנוער וחינוך משלים

מדור מניעה והסברה

מרכז הדרכה להורים

הורים יקרים,

מרכז הדרכה "הורים מכל הלב", פועל במועצה האזורית לב השרון מזה ארבע

שנים במחלקת נוער וחינוך משלים, מדור מניעה והסברה ובשיתוף עם הרשות

הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול ואגף מציל"ה במשרד לביטחון הפנים.

המרכז מהווה בית וכתובת חשובה להורים המעוניינים לקבל כלים משמעותיים

בהורות, להתמודד עם דילמות והקשיים ההוריים העולים במהלך גידול ילדינו.

המרכז פועל בשתי דרכים מרכזיות:

11 .

הרצאות – אחת לחודש וחצי תתקיים הרצאת מומחים במרכז קהילתי "דרור",

ההרצאות נבחרות בקפידה בתחומים מגוונים המעניינים הורים בכל הגילאים

22 .

סדנאות – במהלך השנה יפתחו סדנאות לפי קבוצות מיקוד ועניין, בהתאמה

לצרכי הקהילה.

נשמח לראותכם גם השנה לוקחים חלק בפעילות .

פרטים נוספים באתר המועצה

lev

-

hasharon

.

com

בברכה,

לירון גלאם

מנהלת מדור מניעה והסברה

לפרטים נוספים והרשמה: 9251252-370, 3310029-450

liron

@

lev

-

hasharon

.

com