Background Image
Next Page  35 / 40 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 35 / 40 Previous Page
Page Background

35

מידעת - ספריה אזורית לב השרון

שעות סיפור בספריה האזורית בימי ד' בשעה 03:71

14.9.16

סיפורלה

המטפס הקטן

26.10.16

מיכל חן פיאצ'וטקה

הצב של אורן

9.11.16

סיפורלה

לוויתן ושבלול

14.12.16

מיכל חן פיאצ'וטקה

מר זוטא ועץ התפוחים

18.1.17

סיפורלה

הקטר הכחול שיכול

15.2.17

מיכל חן פיאצ'וטקה

טרמפ על מטאטא

15.3.17

סיפורלה

אבא של עמליה נוסע לאוסטרליה

19.4.17

מיכל חן פיאצ'וטקה

הגמד גמדן והקוסם תותן

3.5.17

סיפורלה

פרפר הזהב והאפונית שאהב

21.6.17

מיכל חן פיאצ'וטקה

תירס חם

לגילאי 3-6

₪ 20 :

עלות לילד ומלווה

שעת סיפור מיוחדת בספריה האזורית בימי ד' בשעה 03:71

מיועד לילדים עם צרכים מיוחדים, בשיתוף מחלקת רווחה וקהילה

21.9.16

מעיין הלל לוין

לקוף יש בעיה

61.01.03 יום א'

סיפורלה

הבית של יעל

16.11.16

סיון יעקובי

אפרוח קטן בא לגן

21.12.16

סיפורלה

הפיל שרצה להיות הכי

25.1.17

סיון יעקובי

הארנב ממושי

22.2.17

סיפורלה

מרק דלעת

22.3.17

מעיין הלל לוין

מיץ פטל

17.5.17

סיפורלה

שמלת השבת של חנהל'ה

14.6.17

סיון יעקובי

כספיון

₪ 20 :

עלות לילד ומלווה

סינמה לב השרון – בשיתוף מדור חוגים והעשרה בשעה 00:02

פרטים נוספים בעמוד 33