Background Image
Next Page  36 / 40 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 36 / 40 Previous Page
Page Background

36

עמותה לספורט - לב השרון

בית ספר לכדורסל –בנים בנות

במתחם בתיה"ס הדר השרון ו בין ההדרים ובמושבים גנות הדר - נורדיה

מנהל בית הספר לכדורסל : ניר גולן 1919152-250

ההרשמה אצל מנהל בית הספר לכדורסל או

בעמותה לספורט :6704697-90

בימי א-ד בין השעות 00:02-00:71

בית ספר לכדורגל

חוגי כדורגל מתקיימים מגילאי טרום חובה עד כיתה ו', החוג מתקיים ביישובים פעמיים בשבוע

ובנוסף במגרש דשא בקדימה ,הכנה לליגה מכיתה ג'.

פעם בשלושה שבועות מתקיימים טורנירים בין היישובים וכן נגד בתי ספר לכדורגל מהסביבה

רכז החוג: חנן רותם, טלפון: 5907134-250

ההרשמה אצל הרכז או בעמותה לספורט: 6704697-90

ביה"ס להתעמלות ואקרובטיקה - "אקרוג'ים"

חוגי אקרובטיקה, התעמלות וטרמפולינה, מתקיימים באולם הספורט של בתי הספר "הדר

השרון" ו "בין ההדרים",באמצעות אגודת הספורט "אקרוג'ים". החוגים מיועדים לבנים ולבנות

בכל הרמות החל מגן חובה.

www

.

acrogym

.

biz

על האגודה ראה

לנבחרת אקרוג'ים, נבחרים מתעמלים מתאימים, מתוך חוגינו בכל מרכזי האימון.

ניהול האגודה ואימון: חגית דיסקין ויהודה הובר 0257157-450, 2413213-450

ההרשמה בעמותה לספורט לב השרון: 6704697-90

או באולם הספורט אצל רכזי התחום.