Background Image
Next Page  39 / 40 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 39 / 40 Previous Page
Page Background

39

מדור מורשת ישראל

מדור מורשת ישראל במועצה פועל בקהילה למפגשים משמעותיים במעמקים את הזהות

היהודית שלנו, התרבות היהודית נמצאת על קשת רחבה מאוד של תחומים ממקרא ותלמוד

ועד למוזיקה ותאטרון, היא קשורה למקורות עתיקים וחדשים ושייכת לכולנו. אנחנו מזמנים

את כולן לבוא , לשמוע ולחוות. תכנית שנתית תפורסם בקרוב באתר ובניוזלטר של המועצה.

נתראה!

– המדור למורשת ישראל 6251252-370

מיכל חזן

michal

@

lev

-

hasharon

.

com

ליצירת קשר:

lev

-

hasharon

.

com

, מענה 7/42 0020697-90

מוקד מועצה אזורית לב השרון

adva

@

lev

-

hasharon

.

com

09-7960230

מזכירת מחלקת נוער וחינוך משלים

limoro

@

lev

-

hasharon

.

com

- לימור אוזן נוי 1320697-90

מדור חוגים והעשרה

liron

@

lev

-

hasharon

.

com

– לירון גלאם 9251252-370

מדור מניעה והסברה

– גילה ברנס 7020697-90

היחידה לספורט

yafagam

4@

walla

.

com

- יפה גמליאל 3686517-050

מדור מוסיקה

meidaat

.

library

@

gmail

.

com

- ספריה אזורית לב השרון 3/2073167-90

מידעת

gila

@

lev

-

hasharon

.

com

09-7964076 -

העמותה לספורט

- איריס ריטוב: 8470625-050 הדסה רוסו 0372888-050

פורום נשים

michal

@

lev

-

hasharon

.

com

– מיכל חזן 6251252-370

מדור מורשת ישראל