מועצה אזורית - לב השרון

בקשה למלגת לימודים מהמועצה האזורית לב השרון

הרשמה כסטודנט

המועצה האזורית לב השרון מתכבדת להעניק מלגות לסטודנטים לשנת תשע"ט

קריטריונים:

א.      תושב לב השרון (הסטודנט או הוריו) לפחות 12 חודשים.

ב.      אזרחות ישראלית

ג.      התחייבות לפעילות למען הקהילה 20 שעות שנתיות או בהיקף שיקבע על ידי  ועדת המלגות (טכס הענקת המלגות יתקיים בספטמבר 2019 אחרי סיום התרומה לקהילה

ד.      סטודנט לתואר ראשון או שני במוסדות להשכלה גבוהה, עובדי הוראה, מכללות ומכינות קדם אקדמאיות, במוסדות לימוד בארץ.

ה.     מינימום 18 שעות לימוד שבועיות.

ח.      שירות צבאי / שירות לאומי 

ט.     הגשת המלגה כולל כל האישורים הדרושים תתבצע ע"י הסטודנטים באופן מכוון

דרך אתר המועצה :  www.lev-hasharon.com  (לא תתאפשר הגשת מלגה באופן ידני)

 לפרטים נוספים יש ליצור קשר  עם מרב מגן מנהלת מרכז צעירים באמצעות דוא"ל :

merav@lev-hasharon.com   /    09-7960230

יש להגיש את הבקשה לא יאוחר מיום  30/11/2018

בצירוף האישורים הבאים :

1.       אישור לימודים רשמי הנושא תאריך של תחילת שנת הלימודים.

2.       אישור רשמי על היקף שעות הלימוד

3.       צילום תעודת שחרור מצה"ל / שירות לאומי.

4.       שוברי תשלום חתומים של שכר לימוד

5.       צילום תעודת זהות, כולל הספח עם כתובת מגורים.

6.       אישור הכנסה – סטודנט + בן /בת זוג

7.       הצגת חוזה שכירות (3 חודשים אחרונים).

8       הצגת מסמכים לגבי גובה ההכנסה של המבקש/ת + בן/בת הזוג (3 חודשים אחרונים).

 

שימו לב:

  • בקשות שתוגשנה ללא צירוף כל המסמכים הנדרשים בשלמותם לא ידונו בוועדה
  • ועדת המלגות שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מסמכים נוספים.
  • סטודנט שיגיש בקשה למלגה המשותפת עם מפעל הפיס ויידחה -בקשתו תועבר אוטומטית לדיון במלגת המועצה.
  • נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

בברכת שנת למודים פורייה

ועדת מלגות