טלפון במוקד: 106 / 09-7960200, פקס: 09-7961219, דוא"ל mokdan@lev-hasharon.com
עצור / הפעל אנימציית תמונות הורד את האפליקציה שלנו
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
טלפון במוקד:
106 / 09-7960200
פקס:
09-7961219
דוא"ל
mokdan@lev-hasharon.com

מלגות לסטודנטים לשנת תשע"ו

תאריך: 06/09/2015
תוכן:

קריטריונים:

א.      תושב לב השרון לפחות 12 חודשים.

ב.      אזרחות ישראלית

ג.        עד גיל 35

ד.      סטודנט לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה, כולל במכינה קדם אקדמאית.

ה.      24 שעות לימוד שבועיות מינימום.

ו.        הצגת חוזה שכירות (3 חודשים אחרונים).

ז.       הצגת מסמכים לגבי גובה ההכנסה של המבקש/ת + בן/בת הזוג (3 חודשים אחרונים).

ח.      שירות צבאי / שירות לאומי.

ט.      התחייבות להתנדבות לשנה"ל הנוכחית לקהילה באמצעות היחידה להתנדבות במועצה.

 

ועדת המלגות תתייחס לקבלת מלגה מגורם אחר – ממשלתי או מקום עבודה.

 ועדת המלגות שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מסמכים נוספים.

 

טפסים:
טפסים לקבלת מלגה ניתן להוריד באתר המועצה בכתובת:  www.lev-hasharon.com.

 

לפרטים נוספים:

ליאת אלישע – רכזת ועדת מלגות – 09-7960205 /09-7960245 .

פקס: 09-7964533.

 

יש להגיש את הטפסים לא יאוחר מיום ה – 28/10/15, בצירוף האישורים הבאים :

1.       אישור על מקום הלימודים.

2.       אישור על היקף שעות הלימוד.

3.       צילום תעודת שחרור מצה"ל / משירות לאומי.

4.       שוברי תשלום חתומים של שכר לימוד.

5.       צילום תעודת זהות, כולל הספח עם כתובת מגורים.

6.       אישור הכנסה – סטודנט + בן זוג.

 

שימו לב: בקשות שתוגשנה ללא צירוף כל המסמכים הנדרשים בשלמותם לא ידונו בוועדה.

 

 

בברכת שנת למודים פורייה

ועדת מלגות

 

לחץ כאן להורדת טופס הבקשה

 

 
 
 

 

לפרטים נוספים אודות קבלת המלגות לחצו כאן >>