במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

מוניציפאלית

חבריי הוועדה
רוני שרפי
יצחק יצחק
אלי אטון
רוני פלומין
ארנון מינס
גטה יהודה
מורבר יוסף
אילן דהרי
יאיר משה

 

ועדה מוניציפאלית
פרוטוקול מס' 1 27.1.2015
פרוטוקול מס' 8 14.07.09
פרוטקול ועדה מוניציפאלית 29.08.08