במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

תרבות ונוער

חברי הוועדה
יוסי נחמני
גטה יהודה
נציגי מושבים

 

ועדת תרבות אזורית
פרוטוקול הוועדה 16.09.08