במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

נוער וצעירים

חבריי הוועדה
רוני פלומין-יו"ר
רן להב
אבי קטרי
שוקה כרמלי
נציגי מושבים