במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

מלגת המועצה האזורית תשע"ח

להרשמה למלגות לסטודנטים לשנת תשע"ט לחצו כאן

המועצה האזורית לב השרון מתכבדת להעניק מלגות לסטודנטים לשנת תשע"ח
קריטריונים:

א.      תושב לב השרון לפחות 12 חודשים.
ב.      אזרחות ישראלית
ג.      סטודנט לתואר ראשון או שני במוסדות להשכלה גבוהה, כולל במכינה קדם אקדמאית.
ד.     מינימום 24 שעות לימוד שבועיות.
ה.      שירות צבאי / שירות לאומי.
ו.     התחייבות לפעילות למען הקהילה בהתאם לגובה המלגה ובהיקף שייקבע ע"י ועדת המלגות  

טפסים לקבלת /בקשת מלגה ניתן להוריד באתר המועצה :  www.lev-hasharon.com

 לפרטים נוספים יש ליצור קשר  עם מרב מגן מנהלת מרכז צעירים באמצעות דוא"ל :

merav@lev-hasharon.com   /    09-7960230

יש להגיש את הטפסים לא יאוחר מיום ה – 10/11/2017

בצירוף האישורים הבאים :

1.       אישור לימודים רשמי.
2.       אישור רשמי על היקף שעות הלימוד.
3.       צילום תעודת שחרור מצה"ל / שירות לאומי.
4.       שוברי תשלום חתומים של שכר לימוד
5.       צילום תעודת זהות, כולל הספח עם כתובת מגורים.
6.       אישור הכנסה – סטודנט + בן /בת זוג
7.       הצגת חוזה שכירות (3 חודשים אחרונים).
8       הצגת מסמכים לגבי גובה ההכנסה של המבקש/ת + בן/בת הזוג (3 חודשים אחרונים).

שימו לב:

לחצו להורדת טופס ההרשמה

בברכת שנת למודים פורייה

ועדת מלגות