במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

חינוך 

דבר מנהלת המחלקה לחינוך, גב' רונית רופא הדרי
 

החינוך הוא לב העשייה של המועצה ומהווה מרכיב חשוב באיכות החיים של התושבים.

באמצעות החינוך אנו פועלים לפתח קהילה שתתרום ותשפיע על עיצוב דמותה של החברה הישראלית.

תפיסת החינוך שאנו מובילים היא "חממה חינוכית לצמיחה קהילתית".

כמו בחממה בה לכל שתיל ניתן להתאים את התנאים הנדרשים: מים, טמפ' ולחות כדי להתפתח באופן מיטבי כך אנו רואים

עצמנו אחראים לתת לכל פרט: תלמיד, מחנך, מנהל וכל מסגרת חינוכית את התנאים הראויים לצמיחה אישית וארגונית.

אנו רואים את צרכי התלמיד לאורך כל שנות לימודיו ולכל אורך היום (בוקר ואחה"צ( ופועלים למענו בשיתוף כל גורמי קהילת החינוך

ובכללם אנשי משרד החינוך, מנהלי ביה"ס, חברי הצוותים החינוכיים, ועדי ההורים, שותפנו במועצה ונציגי ציבור.


ב"חממה החינוכית" אנו מפתחים שלושה נושאים עיקריים:
 

 

 

בברכת שנת לימודים פוריה ומוצלחת,

רונית רופא הדרי

טלפון: 09-7960228

 

חזון חינוכי

לצפיה בקובץ החזון החינוכי.

מידעון הגיל הרך תשע"ט לאתר המועצה >>