במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

רווחה וקהילה 

מנהלת המחלקה: אורית בר

טלפון: 09-7960240 

מזכירת המחלקה: אופירה קופץ

טלפון:  09-7960205 

פקס:09-7964533 

דוא"לofira@lev-hasharon.com

 

דף קשר פנימי המחלקה לשירותי רווחה וקהילה
שם העובד/ת תפקיד טלפון כתובת מייל
אורית בר מנהלת המחלקה 7960240 oritbar@lev-hasharon.com
ורדה וולצוביץ ראש צוות, מרכזת חוק סיעוד, עו"ס בני-דרור (קשישים) פקידת סעד לחוק החוסים 7960250 varda@lev-hasharon.com
אופירה קופץ' מזכירת מחלקה, מזכירת תחנה אזורית לטיפול זוגי ומשפחתי 7960205 ofira@lev-hasharon.com
אילנית בבאי עובדת זכאות 7960271 etih@lev-hasharon.com
נילי פרידמן עו"ס עין ורד מנהלת המרכז הורים מתבגרים 7960247 nili@lev-hasharon.com
אילנה נחום מנהלת התחנה האזורית לטיפול זוגי ומשפחתי, פקידת סעד לסדרי דין 7960243 eilana@lev-hasharon.com
כלנית צוברי עו"ס תנובות, פקידת סעד לחוק נוער – גוש צפוני, מדריכת סטודנטים 7960257 kalanit@lev-hasharon.com
ליאת רייס עו"ס משמרת וכפר-הס פקידת סעד לחוק נוער - גוש דרומי, פקידת סעד לחוק פיגור, מדריכת סטודנטים 7960280 liatr@lev-hasharon.com
יעלי אלישע עו"ס עזריאל, יע"ף וינוב פקידת סעד לחוק הגנה על חוסים 7960249 yaeli@lev-hasharon.com
ענבל בציר עו"ס גאולים, נורדיה וגנות הדר רכזת צרכים מיוחדים, מדריכת סטודנטים 7960242 inbal@lev-hasharon.com
גילי פיינרמן עו"ס עין-שריד וניצני-עוז, מרכזת תכניות עם הפנים לקהילה, רפרנטית לנושא אלמ"ב 7960244 gili@lev-hasharon.com
אורית שלום עו"ס שער-אפרים מרכזת מועדונית שער-אפרים, פקידת סעד לסדרי דין 7960265 orits@lev-hasharon.com
איריס הלפר עו"ס נוער, צעירים וצעירות, מדריכת סטודנטים 7960239 irish@lev-hasharon.com
נדב כ"ץ עו"ס התמכרויות נוער+ מבוגרים 7960248 nadav@lev-hasharon.com
ליאת אלישע עו"ס צור-משה וכפר יעבץ   7960245 liat@lev-hasharon.com
הדסה רוסו רכזת גמלאים 7960246 hadasa@lev-hasharon.com
אסף משיח עו"ס פורת ממשק 71, עו"ס בני דרור עו"ס להב"ה  (נוער) 7960268 asafm@lev-hasharon.com
עדי לשם עו"ס קהילה + ריכוז תחום בן ממשיך, הדרכת סטודנטים 7960267 asafm@lev-hasharon.com
אתי גרינברג עו"ס פורת משק 1-70 וחרות וריכוז תחום בן ממשיך 7960266 etig@lev-hasharon.com
מרב מגן מרכזת היחידה להתנדבות   058-5551449 merav@lev-hasharon.com