במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

יועצת למעמד האישה 

יועצת ראש המועצה למעמד האישה - הדסה רוסו

טלפון - 09-7960246

דואר אלקטרוניhadasa@lev-hasharon.com