במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

חקלאית

חברי הוועדה
רותם דביר(יו"ר)
אטון אלי
רייך קובי
שרפי רוני
אמנון בטיה
קטרי אברהם
מימון רועי
רחמים סאלם

 

ועדה חקלאית
פרוטוקול ועדה חקלאית 25.02.09