החברה לטיפול במי לב השרון

החברה לטיפול במי לב השרון

פרוטוקול מס' 29 29/04/2013

 

חברי הדירקטוריון

ריטוב עמיר(יו"ר) 050-2255225
איציק להב - מנכ"ל 052-3311301
קובי רייך 050-5253137
רוני שרפי 050-5357639
פנינה אמויאל 050-9026998
ירון בלנרו 054-9200135
רותם עמוס 053-7765992
זמיר לביא 050-1101157
ענת בן שם 052-6660090
אמיר צורי 052-2347777