החברה לטיפול במי קולחין קלנסאוה לב השרון

חברי הדירקטוריון

יו"ר - עמיר ריטוב 050-2255225
איציק להב - מנכ"ל 052-3311301
פנינה אמויאל משה 050-9026998
עופר פביאן 054-7774222
עבד אלבאסט סלאמה 050-5536083
עאדל מתאני 050-4010234
פאיק בסול 050-77444666

 

 

החברה לטיפול במי קולחין  קלנסאוה לב השרון 

פרוטוקול מס' 29 29/06/2015
פרוטוקול מס' 28 20/04/2015
פרוטוקול מס' 27 30/11/2014
פרוטוקול מס' 26 26/05/2014
פרוטוקול מס' 24 24/01/2013