מיסים וארנונה

חברי הוועדה
מנשה עפרי-עו"ד
עזרי סעדד
נחמיה חסיד
שרון מאור עו"ד
יאיר מדר
דב סבידור
טלי ישועה עו"ד
עזרא חיים
דרור אלפרוביץ