חוקי עזר - שילוט - רישוי עסקים

חברי הועדה

יצחק יצחק
אבי קטרי
אמנון בטיה
קובי רייך
איילת גרוס
נציגי יח' מועצה
אלי אטון
רוני שרפי


להורדת חוק העישון לחץ כאן

להורדת הנחיות להגשת בקשה לרישיון עסק לחץ כאן