להורי התלמידים המוסעים בחינוך המיוחד שלום,

בהתאם לחו"ד שניתנה ע"י האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך ובאישור הייעוץ המשפטי,

להלן הנחייה מעודכנת להורדת תלמיד מרכב ההסעה. הנחייה זו מבטלת כל הנחיה אחרת בנושא.

בעת הסעת תלמידים עם מוגבלויות, ללא קשר לסוג המוגבלות, חובה על ההורים לדאוג  כי בהסעת האיסוף בבוקר ימתין עם התלמיד אדם מבוגר עד הגעת רכב ההסעה ובהסעת הפיזור בצהריים ימתין לתלמיד אדם מבוגר שיקבלו ויובילו לביתו.

במקרה שהורים מבקשים כי תלמיד בכל גיל, עם כל מוגבלות ובכל רמת תפקוד יגיע עצמאית לביתו, על ההורים לחתום על התצהיר המצורף בזאת בפני עורך דין ולשלוח בדוא"ל למחלקה לחינוך במועצה mhinuch@LEV-HASHARON.COM  .

לתשומת לבכם

בברכה,
המחלקה לחינוך