בחודש יוני 2021 ביקרו חברי הועדה הארצית לפרס חינוך במועצה סיירו והתרשמו מהעבודה החינוכית בלב השרון.

ועדת הפרס בחנה את המועצה בשני נושאים מרכזיים: ערכים ואקלים חינוכי, למידה והישגים.

הועדה מצאה שהמועצה מקיימת ומקדמת מערכת חינוך חדשנית ופורצת דרך, מפתחת ידע, מיומנויות וערכים בקרב התלמידים לאורך כל הרצף החינוכי מגן ועד יב', מבוקר עד ערב במוסדות החינוך ובחינוך המשלים.

לאחר שנים של עבודה והשקעה חסרת תקדים בחינוך זכתה המועצה להוקרה ארצית וקיבלה משר החינוך את פרס החינוך הארצי לשנה"ל תש"ף 2020.

תודה להנהלות מוסדות החינוך, לצוותים החינוכיים, למובילי תחום הנוער, לרכזים, להנהגות ההורים, להורים ולכל השותפים הנוספים על העשייה הפורייה, ההשקעה, היוזמות והחדשנות הפדגוגית לצד מענה להיבטים רגשיים והטמעת ערכים חברתיים כל אלו הינם התשתית לפיתוח בוגר בעל חוסן אישי שיצמח, יתפתח ויתרום לקהילה ולחברה.