עזריאל 

שם וקישור לקובץ תאריך
תקציב הוועד המקומי 2017 2017-01-01
תקציב שנתי 2016 2016-04-13
פרוטוקול מיום 16.2.16 2016-02-16