מכרזים וועדות רשות

מנהלת המדור: חגית שרפי 

טלפונים: 09-7960250

מדור כוח אדם

מנהלת המדור: אתי לוי-אוסי

טלפונים: 09-7960206 ; 054-9200125

דואר אלקטרוני: eti@lev-hasharon.com

 

מדור שכר

מנהלת המדור:   מלי במני

טלפונים: 09-7960210 

פקס: 09-7961219

דואר אלקטרוני: mali@lev-hasharon.com


 

אודות

מזכירות המועצה מאגדת תחומי עיסוק רבים ומגוונים הקשורים במינהל וארגון הרשות, ניהול הרשות עפ"י מדיניות המועצה וראש הרשות ובכפוף לכללי מינהל ציבורי ועפ"י ההנחיות המוטלות מעת לעת, תוך שמירה על החוקים, התקנות והצווים.
במסגרת זו נכללת האחריות על תחום משאבי אנוש: גיוס, מיון וקליטת עובדים, קביעת תנאי שכר, טיפול בפניות עובדים ועוד.
 

שירותי המחלקה

 1. מזכירות כללית
  • ניהול - על של היחידות הקשורות למינהל כללי - מועצה, ארגון והפעלת יחידות המועצה השונות.
  • אחריות לארכיב המועצה, מחסנים ומשק, דואר, אינוונטר.
  • קיום שרותי משרד.
  • ארגון ארועים וטקסים וייצוג הרשות בארועים וטקסים שונים
    
 2. ישיבות המועצה - אחריות לזימון וכינוס ישיבות וועדות במועצה.
 3. תקציבי פיתוח הרשות - במהלך השנים האחרונות בוצעו פרוייקטים רבים בתחומי הישובים, כגון: הקמת מועדונים, מוסדות ציבור, מוסדות דת, תשתיות ופיתוח, כבישים ומדרכות, כיכרות, שיפוץ כ - 70 בתי נזקקים בישובים, פרוייקט חיזוק חברתי במושבים ועוד.
 4. בחירות - מועצה - ועדים מקומיים - ארגון בחירות מוניציפליות ברשות ובועדים השונים.
 5. רכש וגזברות - סיוע בביצוע רכש, הסכמים והתקשרות בנושאים שוטפים.
 6. ביטוחי מועצה
  • מכרזי ביטוח.
  • טיפול בתביעות שוטפות.
  • ייצוג המועצה בבתי משפט.
  • ביצוע סקר נכסים ועדכונו מעת לעת.
    
 7. תביעות מועצה שוטפות
  • טיפול בתביעות שוטפות בליווי היועצים המשפטים של הרשות.
  • ייצוג בבתי משפט כנציג הרשות.
    
 8. חוזים - טיפול בחתימה, הסדרה וקשר עם יועצים משפטיים, קבלנים וספקים.
 9. מכרזים - אחריות לניהול מעקב, טיפול שוטף בכל הקשור למכרזי הרשות ובכלל זה ריכוז ועדת מכרזים.
 10. מוסדות חינוך - ליווי וסיוע למחלקת החינוך ומוסדות החינוך בנושא כוח אדם, נושאים שוטפים, תחזוקה ואחזקת מוסדות חינוך,והערכות לקראת פתיחת שנת לימודים.
 11. ועדים מקומיים - סיוע לרכז המוניציפאלי בכל הקשור לועדים המקומיים.