בישיבת עבודה שהתקיימה עם רפי דהן, ראש מנהל חברה ונוער במשרד החינוך ומפקחת מחוז מרכז הגב' ניצה שמואלי בהשתתפות ראש המועצה עמיר ריטוב, וסגנו יצחק יצחק , מנכל"ית המועצה, מנהלות מח' חינוך והמחלקה לנוער וחינוך משלים וצוות מדור הנוער הוצגו הנתונים הבאים:

 

אחוז הגיוס בקרב הבנות עומד על  82.1%שעור גבוה מהממוצע הארצי העומד על 58.8% . מתוכן בוחרות בגיוס משמעותי 94.1% ושיעור הקצינות מקרב המתגייסות עומד על 11.7%. הרבה מעבר לממוצע הארצי.

בקרב הבנים בלב השרון אחוז הגיוס הינו 90.08%. (הממוצע הארצי 74.6%) מתוכם 90.07% בוחרים בגיוס משמעותי ובקרב בוגרי קרית חינוך ותרבות דרור אחוז הגיוס עומד על 97%

 

עמיר ריטוב, ראש המועצה שמח בנתונים המרשימים והוסיף שמועצה אזורית לב השרון מובילה אף במספר היוצאים לשנת שירות ולמכינות. מעל 100 בני נוער מידי שנה בוחרים לשרת שנת שירות נוספת בגרעינים ובמכינות ברחבי הארץ. עוד הוסיף ריטוב ואמר שהוא גאה מאוד בנוער האיכותי בלב השרון. ההשקעה המתמדת של המועצה בתחום החינוך והנוער נושאת פרי והמועצה תמשיך לשאוף למצויינות בכל התחומים.