אנשי המשלחת הגיעו לארץ להשתלמות בת שבועיים בנושא של ילדים ונוער בסיכון.
במסגרת ההשתלמות הם משתתפים בהרצאות עם מומחים בנושא ומבקרים במוסדות שונים.

 

המשלחת ביקרה בחטיבה הצעירה בלב הפרדס ובכיתות נוספות, צפתה בפעילויות ושמעה מטעם הצוות על העשייה החינוכית ליצירת אקלים מיטבי. 
חברי המשלחת יצאו מאוד נרגשים מהביקור והחמיאו על האירוח ועל העשייה הפורה.

 

[pic_1028]

[pic_1029]