ראש המועצה עמיר ריטוב וסגנו יצחק יצחק יחד עם מנהלת מחלקת חינוך ומנהלת מחלקת גני הילדים ליוו את ביקורו.

 

הנושאים שהוצגו בפניו ונידונו עמו היו בין היתר שיפוץ בי"ס בכר רוסו, מיפוי תלמידי הממ"ד על יסודי ובניית ביה"ס לחינוך מיוחד.
מנהל מינהל הפיתוח התרשם מאוד מהנתונים שהוצגו בפניו וישמח לסייע למועצה בקידומם.

 

ביקור סמנכל ומנהל מינהל הפיתוח בלב השרון1.jpg

ביקור סמנכל ומנהל מינהל הפיתוח בלב השרון.jpg