בכנס משותף לעמותת 'אדמתי' ולתנועת המושבים שהתקיים ב- 21/9 במושב צופית ועסק בנושא: יישום ההחלטות האחרונות בחלקת המגורים בנחלה, השתתפו כ- 200 איש, חברי מושבים מאזורי מוא"ז דרום השרון, לב השרון, חוף השרון ועמק חפר. הכנס עסק, בין השאר בעניין היוון זכויות חלקת המגורים, לרבות פיצול יחידות המגורים, חוזה חכירה לדורות והיערכות לאיוש הנחלות הפנויות.

 

בכנס הציג יו"ר עמותת 'אדמתי', גלעד אלטמן, את עמדת ופעילותה של  'אדמתי' למען צדק מידתי בהתיישבות הוותיקה,  ביחס לדרישה לוותר על החוזים ההיסטוריים (חוזי חכירה לדורות), שנחתמו בין קק"ל ובין המתיישבים והיישובים במגזר החקלאי- כפרי שעלו על הקרקע לפני קום המדינה.

 

לדברי אלטמן החוזים ההיסטוריים נחתמו מתוך אמון כי המעשה נדרש לשני הצדדים וככזה תעמוד פרשנותו גם בעתיד. שנאמר "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים כפי שהוא משתמע".

 

אלטמן ציין את רצון 'אדמתי' לשמר את עיקרי ההסכם גם במסגרת החוזים החדשים באמצעות כמה פעולות: 1. הוספת נספח לחוזי החכירה, חוזים המקודמים כיום על ידי תנועת המושבים שעושה פעילות מבורכת בנושא. 2. השוואת חוזי קק"ל לחוזי רמ"י: במסגרת זאת גייסה אדמתי את  ד"ר עו"ד אמיר קמינצקי שיבצע עבודת מחקר להשוואה משפטית בין החוזים, שאף הציג בהרצאתו בפני משתתפי הכנס  מקבץ מייצג של חוזים  שמחזקות את עמדת אדמתי.

 

ראש מוא"ז דרום השרון, המשמש גם כיו"ר ועדת הקרקעות במרכז המועצות האזוריות, ד"ר מוטי דלג'ו  עדכן בנושא  תכנית המתאר הכוללנית למועצה והניסיון להגן על השטחים הפתוחים.  

 

עמיר ריטוב, ראש מוא"ז לב השרון, המכהן כנציג המועצות האזוריות במועצה הארצית לבנייה, שנבחר לאחרונה לשמש גם כיו"ר מרכז ראשי המועצות האזורית, דיווח על הפעילות המשותפת ושילוב הכוחות עם מוא"ז דרום השרון בנושא תכניות מתאר כוללניות ובירך על פעילות אדמתי לעיגון זכויות החקלאים בהתיישבות העובדת בכלל והוותיקה בפרט. עו"ד עמית יפרח, יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות תנועת המושבים דיבר על  הערכות התנועה להחלטה 979 והשכרת פל"ח. ד"ר עו"ד אמיר קמינצקי העביר הרצאה מרתקת בנושא זכויות המתיישבים הוותיקים מכח חוזי החכירה ההיסטוריים וטען כי הערך הכלכלי בהשקעות בבניית היישובים עולה על ערך הקרקע ושהתדינות המשפטית תתמקד בנושא. יוגב שריד, מנכ"ל מבט מושבים, דיבר על יישום החלטת 1464 בחלקה א'. את הכנס חתם  מנחה הכנס, השמאי, משה ברנע שסקר את נושא רכישת זכויות והיטל השבחה והציג דוגמאות להמחשה.

 

עמותת 'אדמתי', עוסקת בשמירת זכויות היישובים הוותיקים מאז שנת 2002 ומייצגת כ-150 מושבים וקיבוצים, אשר עלו על הקרקע טרם הקמת המדינה ובשנים הראשונות להקמתה.

 

קישור לאתר 'אדמתי': http://admati.org.il/

 

[pic_1157]