הערב נוהל בסגנון של "שיתוף ציבור" בו ישבו המשתתפים סביב שולחן עגול ונציג מכל ישוב סיפר על העשייה הקהילתית ביישובו.
הרעיון המרכזי למסד את ועדות הקהילה בישובים, לחזקן במקומות שכבר פועלות ולסייע בהקמתן בישובים בהם אינן קיימות. 
בתחילת 2017 יעברו נציגי הוועדות קורס ייחודי להכשרת מתנדבים ופעילים קהילתיים, הקורס במימון משרד הרווחה והשירותים החברתיים והמועצה האזורית לב השרון. 
בקורס יינתנו כלים מקצועיים יישומיים ופרקטיים לעבודת המתנדב כמו גם כלים מקצועיים בעבודת רווחה וקהילה.
 

ערב חשיפת ועדות הקהילה