בסמינר הושקעה מחשבה רבה בבניית רציונל חינוכי ובתכנון תכני הסמינר. הצוות עסק בתפקידם כרכזי נוער, מהם הערכים המובילים אותם בעשייתם החינוכית, מהם המחסומים בעבודה ואיך משחררים אותם ומסגרת התפקיד ברמה המועצתית והיישובית. התקיימה הרצאה מרתקת של שגיא יניב בנושא תרבות הצריכה.  ביום השלישי הגענו לשלב הפרקטיקה, איך הופכים חזון למציאות, איך מעבדים את כל התכנים עליהם דיברנו ויוצאים לעשייה למען קהילת לב השרון ולמען החברה.

 

תמונה של הסמינר היערכות