המועצה קיימה טקס הענקת מלגות לסטודנטים המשתתפים בפר"ח (פרויקט חונכות). בטקס שכבר הפך למסורת במועצה השתתפו ראש המועצה וסגנו, מנכלית המועצה, מנהלת המחלקה לחינוך, רכזת יחידת המתנדבים ונציגי הפרויקט.

במהלך הטקס שיתפו הסטודנטים בחוויות החונכות ובתרומתם לילדים. רכזת הפרויקט הקרינה סרטון סיכום לפעילות השנתית במסגרתה ביקרו הסטודנטים והחונכים ב"חווידע". ראש המועצה הודה לסטודנטים, הדגיש את חשיבות הנתינה והתרומה והזמין אותם לחנוך במועצה שנה נוספת. הוא ברך אותם בהצלחה בהמשך דרכם וכי המועצה תשמח לקלוט למערכת החינוך את הסטודנטים,  בוגרי מסלול ההוראה.

בסיומו של הטקס קיבל כל סטודנט את מלגת המועצה המהווה תוספת למלגת הפרויקט ופרח מתוצרת מקומית.

עמיר ריטוב, ראש המועצה:" במטרה לעודד סטודנטים לחנוך תלמידים מישובי המועצה, מועצה אזורית לב השרון מעניקה מלגה נוספת מטעמה לכל סטודנט אשר חונך תלמיד/ה מישובי המועצה. אני מודה לכל החונכים ולמנהלת פרח על שיתוף הפעולה הפורה לאורך השנים".

 

טקס ענקת מלגות.jpg

טקס ענקת מלגות 1.jpg

טקס ענקת מלגות 2.jpg