בתאריך ה- 4/12 התקיים מפגש חקלאים במועצה אזורית לב השרון, בו השתתפו חקלאים מכל ענפי החקלאות והיישובים במועצה. במפגש נכחו חברי הועדה החקלאית וכעשרים וחמישה חקלאים נוספים מלב השרון. 
את המפגש פתח ראש המועצה, עמיר ריטוב שבירך את המשתתפים והעלה נושאים חשובים הקשורים לענף כמו מכסות המים, מינוי רכז חקלאי בלב השרון אשר תפקידו יהיה ליצור מאגר מידע של כלל החקלאים במועצה, ריכוז צרכי החקלאים במועצה, העברת אינפורמציה ממשרדי הממשלה בנושאי מכסות וקולות קוראים, התארגנות במצבי חירום ובעיקר קידום אינטרסים משותפים של החקלאי לב השרון. נושאים נוספים שנדונו בוועדה היו זבוב הים התיכון והמשך התמיכה בתושבים לרכישת מלכודות ומילוי כנגד הזבוב, עש התפוח המדומה – מזיק חדש בענפי החקלאות, מידע על התופעה ופתרונות עתידיים, שיתוף פעולה בין רשות הניקוז לנציגי המועצה ונציגים במושבים וזריעת פרחי בר בנחל דרור, נחל חרות ונחל פורת ועוד. 
 יו"ר הועדה החקלאית, רותם דביר, סקר את מצב החקלאות והחקלאים באזור המרכז.
 

במסגרת הועדה, המתכנסת מדי שנה, מספר פעמים, הועלו נושאים שיש לקדם בתחום, מידע לחקלאים ודרכי פעולה להתמודדות עם סוגיות שונות.במהלך הערב התקיימו שתי הרצאות בנושא ניהול משק חקלאי בתקופת משבר. בהרצאות דובר על כדאיות, פעולות והדרכים בהן חקלאים צריכים לפעול כלכלית בהתאם לרוח זמננו. כמו כן הוצג מו"פ מרכז בו התאגדו חקלאים ומתקיימים מחקרים ופיתוח לטובת החקלאים שנמצאים באיגוד. בתום המפגש הוחלט להוביל אמנה חקלאית בלב השרון בנושא ריסוס שטחים וזאת בכדי ליצור אחידות וסדר בכל הנוגע לריסוס חומרי הדברה במטרה להביא לתחושת בטיחות בקרב תושבים.   
בחלקו השני של הערב נערך דיון בנושא התארגנות לשנת 2017.