חברי מליאת המועצה האזורית לב השרון אישרו את מסגרת תקציב המועצה לשנת 2017 והיא תעמוד על  205,862,060 ₪. זה התקציב הגדול בתולדות לב השרון והוא משקף התייעלות מערכתית למען המשך מתן השירותים המוניציפאליים הטובים ביותר. הדיון בו אושר התקציב היווה המשך לדיונים קודמים שנערכו בועדת הכספים ובהנהלת המועצה ובמספר ישיבות מליאה נוספות.  חברי המליאה דנו בכובד ראש בסעיפי התקציב השונים, הציעו הצעות לייעול ושיפור במטרה להוביל מדיניות ולהבטיח את המשך העשייה הברוכה למען תושבי לב השרון.

 

כמו בכל תקציב, גם בתקציב זה וכחלק ממדיניות המועצה, נתח גדול מהתקציב מופנה למערכת החינוך על כל גווניה, במטרה להמשיך ולתת את השירותים הרבים והאיכותיים שמציעה המועצה לילדים במעונות היום ובגני הילדים, לתלמידי בתי הספר היסודיים והעל יסודיים ולחניכים במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי. כך למשל, תוסיף המועצה לקדם חינוך למצוינות ולערכים, תוך התייחסות לפרט ומתן מענה לכל הילדים בעלי הצרכים המיוחדים. במסגרת תכנית העבודה מחלקת החינוך תסייע לבתי הספר בתחום המיצ"ב ותחומים נוספים ללמידה.כמו כן המועצה תקדם תכניות להגדלת מספר התלמידים הניגשים לבחינות הבגרות, בעיקר בחינוך הדתי, עמידה ביעדי אי הנשירה ממוסדות החינוך ועוד. בתחום התרבות והפנאי המועצה תרחיב את מגוון הפעילויות והאירועים לנוער, לצעירים ולכל המשפחה. ותפתח את מרכז הצעירים. עוד נקבע כי המחלקה לשירותים חברתיים תרחיב את הטיפול בקשישים וצעירים,  המועצה תפעל  להמשך שיפור השירות לתושב בכל התחומים המוניציפאליים וקידום סיום המכרז להתייעלות אנרגטית. במטרה להגדיל את מקורות הכנסותיה תפעל המועצה למען המשך קידום אזורי התעסוקה תנובות ובית ליד. עוד הוחלט על חיזוק הקשר ושת"פ עם המשטרה הכחולה במטרה להגביר את תחושת הבטחון האישי.

 

עמיר ריטוב: "המועצה האזורית לב השרון היא מועצה איתנה. תקציב 2017 נבנה מתוך מגמה להמשיך ולאפשר את התנהלותה השוטפת והתקינה של המועצה ולתת ככל אפשר מענה לצרכים הרבים בהתחשב ביכולתה הכספית של הרשות. הנהלת המועצה ועובדיה ימשיכו להעניק את השירות האיכותי בכל התחומים לתושבי המועצה ואף יפעלו לשיפורו. שנת 2016 הוכרזה במועצה כשנה המוניציפאלית בה הוקצה תקציב מיוחד לטובת שיפור השירות לתושב ומתן מענה לצרכי הוועדים המקומיים שהם חלק בלתי נפרד מהמועצה. המליאה ראתה חשיבות רבה בחיזוק מגמה זו גם בתקציב 2017 ופעלה להקצאת  משאבים ותקציבים ייחודיים לתחום חשוב זה, שהתושב עומד במרכזו והם כוללים פרוייקטים ושיפור תשתיות בישובים בתיאום עם הועדים המקומיים".

 

התקציב אושר ובתום הישיבה הודה ראש המועצה לגזבר המועצה על הכנת התקציב ולחברי המליאה  על הבעת האמון ותמיכתם באישור התקציב.