בשנה האחרונה מקדמת רשות שדות התעופה תענית חדשה (תת"ל 47) להקמה של שדה תעופה שיחליף את זה הקיים בהרצליה ועל פי החלטת בית המשפט יפונה בשנת 2018. הרשות בחרה שלושה אתרים מועדפים שיחליפו את השדה בהרצליה, כשאף אחד מהם לא מצוי במפת שדות התעופה שבתמ"א 15. הרשות בחרה 9 אתרים אשר קיבלו ניקוד על התאמתם ונבחרו שלושה אתרים בחוף השרון, עמק חפר ומנשה - חדרה. בדיון שנערך בות"ל הוחלט לשוב ולבחון את כל שמונת האתרים מחדש וביניהם החלופות עין ורד ותנובות. ראש המועצה, עמיר ריטוב, מוביל בימים אלה מאבק בתכנית יחד עם ראשי רשויות באזור. ראיון


מתי נחשפת לנושא העתקת שדה התעופה מהרצליה לאזור השרון?

אני מכיר את הבקשה לאתר שדה תעופה חלופי להרצליה מזה מספר שנים. ישבתי בעבר בערר של עיריית הרצליה שהתנגדה לאשר תכנית מפורטת לשדה, אשר פועל ללא היתר בניה ונפגשתי לאחרונה עם החברה שזכתה במכרז לבחירת חלופה להרצליה.


מה הסטטוס של התכנית כיום?

החברה שנבחרה לבחירת החלופה להרצליה בחנה כשמונה חלופות והביאה לדיון בועדה לתשתיות לאומיות שלוש מהן: חוף השרון, עמק חפר ומנשה - חדרה. 
בדיון שהתקיים התקבלה החלטה לשוב ולבחון את כל החלופות ואכן הוועדה כבר קיימה סיור בכל החלופות, הכוללות מבחינתנו, האזור המועצה את מנחת תנובות ומנחת עין ורד.
מדוע אתה מתנגד להעתקת שדה התעופה לאזורנו?
לשדה התעופה בהרצליה מספר שימושים כשהבעייתי ביותר ביניהם הוא בית ספר לטיסה אשר יגרום למטרד בעייתי מאוד באזורנו.


מהי תכנית הפעולה נגד התכנית?

בשלב ראשון עדכנתי את המליאה וכינסתי את כל ראשי הרשויות הרלוונטיים באזורנו, כולל כאלה שלא מדובר בשטחם, אך תהיה להחלטה השפעה עליהם, כמו כפר יונה. מטרת הכינוס היתה להתעדכן בנושא ולבחון דרכי פעולה מתוך כוונה להתאגד ולבחור בייצוג משפטי כשעיקר טענתנו מבוסס כנגד התהליך.
התהליך של בחירת שדה תעופה בות"ל אינו ראוי, משום שלדעתי לא מדובר בתשתית לאומית, ולכן הדיון לא צריך להתקיים אלא צריך להבחן במועצה הארצית לתכנון ובנייה, במסגרת תכנית המתאר הארצית לשדות תעופה תמ"א 15.
כמו כן, לדעתנו יש לבחון חלופות נוספות כמו חלופת הרצליה (השדה הקיים), חלופה בים ועוד.
ברמה המועצתית אמשיך לקדם את הדיון בנושא גם בישיבת המליאה הקרובה אליה הוזמנו נציגי הוועדים המקומיים, וכמרכז הנושא, נפגשתי עם יועץ משפטי כדי לקדם עתירה בנושא עבור כל הרשויות. 


האם זה האיום היחידי בלב השרון?

ממש לא. אנחנו יושבים במותניים הצרות של מדינת ישראל וכל התשתיות עוברות דרכנו. לכן אנו חייבים להיות ערניים לכל תכנית, אם זה הרחבת כביש 4 או העברת קו חשמל - קו 400, הקמת תחנות כוח פירטיות, תכנית ההפעלה של שדה התעופה בן גוריון ועוד.
בנוסף, קיימות הרשויות השכנות לנו אשר גם הן מקדמות תכניות בשטחים שלנו, לא תמיד בהסכמתנו.
לפיכך, עלינו להיות ערוכים ודרוכים לכל תכנית ולכל התפתחות כדי להמשיך ולשמור על האזור היפה שלנו, בוודאי בתקופה בה יש לחץ לבניה בכל מקום אפשרי, כדי להוזיל את מחירי הדיור ועלינו מוטלת החובה לשמר את האזור שלנו - אזור חקלאי מהיפים בארץ, עבורנו ועבור הדורות הבאים ולהמשיך לעסוק בחינוך, נוער, רווחה, קיימות וסביבה ועוד. 

בהזדמנות זו אאחל חג שבועות שמח לכל התושבים