כבר שנים שתלמידי קריית חינוך דרור, שבמועצה האזורית לב השרון, מחזיקים בנתוני זכאות לבגרות מהמרשימים ומהגבוהים בארץ והשנה נרשם שיא חדש.

 

על פי נתוני משרד החינוך, בשנת הלימודים תשע"ו, נתוני הזכאות לבגרות בקריית החינוך עומדים על 94.4 אחוז והזכאות לבגרות מצטיינת עומדת על 13.8%.

 

עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון: "בכל שנה תלמידי קריית חינוך דרור מסבים לנו גאווה אדירה בהישגיהם הלימודיים, זאת לצד הישגים לא פחות חשובים כגון מעורבות חברתית, סבלנות וסובלנות, אחוזי גיוס גבוהים מאוד לשירות משמעותי בצה"ל, לשנת שירות ולמכינות קדם צבאיות. השילוב של הקניית ערכים לדרך ארץ ומעורבות חברתית אותם מקבלים התלמידים בבתיהם ובבית הספר, יחד עם שאיפה למצוינות ושקדנות, יוצרים דור ערכי ומצטיין.    

יישר כוח לתלמידים ולצוותים החינוכיים".