ביום ראשון, 01.02.15, התקיימה הדרכה מרוכזת לחברי ועדת מל"ח (משק לשעת חרום) במועצה. ההדרכה בוצעה  לקראת תרגיל רחב היקף, שיערך במועצה במהלך חודש מרץ. בהדרכה לקחו חלק נציגים של צח"י (צוותי חרום מושביים) מהמושבים  נורדיה וניצני עוז. זהו נדבך נוסף בסדרת ההכנות של המועצה לתרחישי חרום שונים ולהתמודדות עימם.

מפקד מחוז מרכז פקע"ר, אל"מ יאיר ברקת, הדגיש את החשיבות העליונה של האופן בו המועצה ערוכה להתמודדות בחרום. הדברים נאמרו לנוכח הנתונים שפרס בפני הנוכחים, אודות האיומים הכבדים מולם אנחנו כולנו עומדים, ואודות אלה הספציפיים מולם עלולה הרשות להתמודד.

ראש המועצה, מר עמיר ריטוב, ציין כי מחויבות הרשות כלפי התושב בעת חרום הינה קריטית לעמידה באתגרים שיוצבו בשעה שכזו. כמו – כן הדגיש כי, ברמה היישובית התגייסות התושבים (צוותי הצח"י) הכרחית, כדי להגביר את החוסן הקהילתי של המועצה וקרא לעיבוי צוותי החרום על ידי התגייסות של תושבים נוספים.