מועצה אזורית לב השרון ממשיכה להוביל בהישגי תלמידיה ונמצאת בטבלת צמרת הרשויות המובילות באחוז הזכאים לבגרות ובבגרות מצטיינת.

אחוזי הנשירה של תלמידי המועצה מהנמוכים בארץ 0.2%!

זאת לצד עליה משמעותית בזכאים לתעודת בגרות מצטיינת ובמספר הנבחנים ב-4 ו-5 יח"ל במתמטיקה.

ברכות לתלמידים והוריהם, להנהלת קרית חינוך ותרבות דרור, לצוותים החינוכיים, למחלקה לחינוך ולשותפים הנוספים במועצה.

יישר כח לכל העושים במלאכה!

קישור - https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5311189,00.html