מועצה אזורית לב השרון מתכבדת להעניק בנוסף למלגת המועצה השנתית, מלגה מורחבת בשיתוף

מפעל הפיס בגובה 10,000 שקלים לסטודנט.

סטודנט שיוחלט להעניק לו מלגה , מחויב לתרום 130 שעות פעילות למען הקהילה.

הגשת הבקשות עד לתאריך 30/11/2018

 

-לבקשה למלגת לימודים מהמועצה האזורית לב השרון לחצו כאן

-למלגת מעורבות בקהילה בשיתוף מפעל הפיס לחצו כאן