שר הרווחה חיים כץ הגיע היום לביקור במועצה. במהלך הביקור שמע מפי מנהלת המחלקה לרווחה ושירותי קהילה הגב’ אורית בר על העשייה הברוכה של עובדי המחלקה בישובי המועצה ועל הפרוייקטים הרבים המקודמים בתחום.

ראש המועצה וסגנו הציגו נושאים וסוגיות איתם מתמודדת המועצה בתחום הרווחה.

ראש המועצה עמיר ריטוב: אני מודה לשר על הביקור החשוב ומקווה להמשך שיתוף פעולה עם המשרד בנושאים שהתבקשו.

שר הרווחה חיים כץ