זה התקציב הגדול בתולדות לב השרון , הדיון בו אושר התקציב היווה המשך לדיונים קודמים שנערכו בועדת הכספים ובהנהלת המועצה.

חברי המליאה דנו בפירוט רב בסעיפי התקציב השונים, הציעו הצעות לייעול ושיפור במטרה להוביל מדיניות ולהבטיח את המשך העשייה הברוכה למען תושבי לב השרון.

עמיר ריטוב:" התקציב נבנה מתוך מגמה לאפשר את התנהלותה השוטפת והתקינה של המועצה ולתת ככל אפשר מענה לצרכים הרבים בהתחשב ביכולתה הכספית של הרשות. למרות מגמת הקיצוץ וההתייעלות שאפיינה את התנהלות המועצה בהכינה את התקציב לשנת 2019, עדיין ישנו גידול בתקציב בהיקף של כשישה מיליון ₪ משנת 2018, גידול זה הינו ביטוי לצמיחה בפעילות המועצה, בעיקר בתחום החינוך והנוער. הנהלת המועצה ועובדיה ימשיכו להעניק את השירות האיכותי בכל התחומים לתושבי המועצה ואף יפעלו לשידרוגו".

התקציב אושר פה אחד ובתום הישיבה הודה ראש המועצה לחברי המליאה על הבעת האמון ותמיכתם באישור התקציב.