במועצה אזורית  לב השרון, כבכל שנה, נציין את היום הרגיש והחשוב הזה במספר טקסים ופעילויות.

מסורת מיוחדת היא הנחת נר זיכרון על מצבות החללים בני לב השרון הקבורים בכל הארץ.

מנהלי מחלקות המועצה יוצאים בערב יום הזיכרון או מוקדם בבוקר יום הזיכרון, ומגיעים לכל בתי העלמין ברחבי הארץ, מדרום עד צפון, ומניחים ברגשי כבוד את נר הזיכרון על כל מצבה.

גם השנה יניחו מנהלי המחלקות השונות במועצה נר זיכרון על מצבותיהם של 150 הנופלים מלב השרון, כדרך להבעת השתתפות בצער המשפחות השכולות וכדרך להנצחת וזיכרון הנופלים.

הנחת נר מועצה.jpg