מידי שנה מעניק משרד החינוך פרס  מצויינות למוסדות חינוך אשר הוכיחו עשייה חינוכית ייחודית ואיכותית המובילה את העשייה החינוכית למצויינות.

השנה קיבלו את הפרס קרית חינוך ותרבות דרור. מנימוקי הפרס למנהלת הגב' אריאלה בן ארי ולצוות ביה"ס: " על פעילות חינוכית רבת השראה ולא שגרתית המלווה בתהליכי חשיבה וניסוי ייחודיים ובנכונות לשיפור מקצועי מתמיד ולשאיפה למצויינות.

על שילוב של ערכים כחלק בלתי נפרד במעשה החינוכי, הן בתחום החינוך החברתי הן בתחום הלימודי ועל עידודו של שיח המייצר בחירה חופשית ומושכלת של השקפת עולם ושל אורחות חיים.

על שיתופי פעולה משמעותיים הן עם הרשות המקומית הן עם גורמי אקדמיה וחינוך למען הובלת החינוך כמכלול בעבור תלמידי בית החינוך ובעבור צוותי ההוראה בהווה ובעתיד."

בטקס רב משתתפים ברכו את הזוכים שר החינוך ומנכ"ל משרד החינוך. לקבלת הפרס הוזמנו מנהלת ביה"ס, מפקחת ביה"ס, ראש המועצה וסגנו ומנהלת מח' חינוך.

עמיר ריטוב, ראש המועצה:" למנהלת קרית חינוך דרור הגב' אריאלה בן ארי לצוות החינוכי, לתלמידים ולהנהגת ההורים,  אנו שמחים על ההזדמנות הנהדרת להביע את מלוא ההערכה וההוקרה על עבודתכם המבורכת. הזכייה בפרס חינוך ארצי מביאה לידי ביטוי את ההכרה של כולנו בעבודה החינוכית הייחודית שנעשית על ידכם. במסירות, באחריות, במקצועיות ובאווירה נעימה.  הזכייה בפרס היא הזדמנות מצוינת לשבח את העשייה של הנהלת בית הספר, הצוות החינוכי, הפיקוח, הנהגת ההורים, מחלקת החינוך והמחלקה לנוער וחינוך משלים במועצה.

כולם יחד עובדים במארג שתפני במטרה לקדם את התלמידים בכל ההיבטים.

מאחל לכם בשמי, בשם מליאת המועצה, עובדי המועצה ובשם קהילת לב השרון ברכות להמשך עשייה חינוכית מובילה ופורייה".

[pic_2281]

[pic_2280]