זמני הסעות תלמידים - שנה"ל תש"פ  2019/2020 - גוש דרומי

מס' ממקום שעת יציאה סוג נוסעים למקום חב' הסעה
1 עזריאל, יעבץ, פורת 07:00 חט"ב/תיכון בתי"ס נתניה יהב -
09-7997711
2 עזריאל+ יעבץ, פורת + עין שריד 06:30 חט"ב/תיכון כ. בתיה, ב.עקיבא יהב -
09-7997711
3 עזריאל + יעבץ, פורת + עין שריד 06:50 חט"ב/תיכון רננים-רעננה יהב -
09-7997711
4 פורת (7:20) + עזריאל (7:40) 07:20 גנים יעבץ בון תור
073-2224331
5 פורת 07:25 יסודי שכטרמן בון תור
073-2224331
6 עזריאל 07:45 יסודי שכטרמן בון תור
073-2224331
  עין שריד - כל התחנות   גנים+יסודי שכטרמן אמצע הדרך -
2208*
7 בני דרור - כל התחנות 07:30 חט"ץ+יסודי  ה. השרון/ב. ההדרים מועצה
09-7966027
8 חרות - כל התחנות 07:30 חט"ץ+יסודי  ה. השרון/ב. ההדרים מועצה
09-7966027
9 כפר הס - כל התחנות 07:30 חט"ץ+יסודי  ה. השרון/ב. ההדרים מועצה
09-7966027
10 יעף+יעבץ 07:25 חט"ץ+יסודי  ה. השרון/ב. ההדרים מועצה
09-7966027
11 עזריאל 07:25 חט"ץ+יסודי  ה. השרון/ב. ההדרים מועצה
09-7966027
12 משמרת - כל התחנות 07:45 חט"ץ+יסודי  ה. השרון/ב. ההדרים מועצה
09-7966027
13 עין ורד - כל התחנות 07:45 חט"ץ+יסודי  ה. השרון/ב. ההדרים מועצה
09-7966027
14 עין שריד - כל התחנות 07:45 חט"ץ+יסודי  ה. השרון/ב. ההדרים מועצה
09-7966027
15 פורת - כל התחנות 07:30 חט"ץ+יסודי  ה. השרון/ב. ההדרים מועצה
09-7966027

 זמני הסעות לקריית חינוך, תרבות וספורט "דרור"

מס' ממקום איסוף שעת אפס ימי א',ב',ג', ד',ה' בימים א',ב',ג',ד',ה' תח' הסעה
1 יעבץ- תחנות ,יעף- מרכז  מועצה 06:50 המטייל 08:10
  עזריאל תח' הסעה  מועצה 06:50 בון תור 08:10
2 פורת - תחנה ברח' מנשה (אחרי הסופר)  מועצה 06:55 בון תור 08:10
3 עין שריד  מועצה 06:55 המטייל 08:10
4 עין ורד  מועצה 06:55 מועצה 08:10
5 משמרת  מועצה 06:55 מועצה 08:10
6 חרות  מועצה 06:55 מועצה 08:10
7 כפר הס  מועצה 06:55 מועצה 08:10

מס' הטלפון במח' החינוך
בתי ספר: מנהלת: רונית רופא הדרי 09-7960228 | מזכירות מח' החינוך:  פנינה קריאף 09-7960234

גנים: מנהלת: לאה לוטם 09-7960212 | מזכירות מח' גנים: דורית קטוע 09-7960233

מנהל מחלקת תחבורה: יאיר משה | סדרן הסעות: זבולון עובד | סדרנית חנ"מ: אורנית גבריאל חביב | מזכירה: ברכה דוגמה

קצין בטיחות: רפאל בוסי.

 

זמני הסעות תלמידים - שנה"ל תש"פ  2020 -2019 - גוש צפוני

מס' ממקום שעת יציאה סוג נוסעים למקום חב' הסעה
1 שער אפרים 06:40 חט"ב/תיכון בי"ס שונים נתניה יהב
09-7997711
נוג"ה 06:55
תנובות, ינוב, גאולים, צ. משה 07:00 אמצע הדרך
2208*
2 שער אפרים 06:30 חט"ב/תיכון כפר בתיה + רננים יהב
09-7997711
תנובות 06:30
ינוב 06:35
גאולים 06:45
נו"גה 06:30
4 נו"גה + גאולים + ינוב 07:15 גן + יסודי תנובות יהב
09-7964888
5 שער אפרים 07:10 יסודי אור השרון רונן השרון
09-8987777
6 גאולים, ינוב 07:25 יסודי אור השרון הסעות מעודה
04-8432939
7 ינוב 07:30 יסודי בכר רוסו בון תור
073-2224331
8 גאולים (ראשי + פנימי) 07:30 יסודי בכר רוסו בון תור
073-2224331
9 תנובות, ינוב על הדרך 07:45 יסודי בכר רוסו בון תור
073-2224331
10 צור משה 07:50 יסודי בכר רוסו המטייל
09-8337737
11 שער אפרים 07:15 יסודי לב הפרדס המטייל
09-8337737
12 ניצני עוז 07:15 יסודי לב הפרדס בון תור
073-2224331
13 גנות הדר 07:30 יסודי לב הפרדס המטייל
09-8337737
14 נאות נורדיה, נורדיה 07:30 יסודי לב הפרדס המטייל
09-8337737

זמני הסעות לקריית חינוך, תרבות וספורט "דרור"

מס' ממקום איסוף שעת אפס ימי א', ב',ג', ד',ה' בימים א',ב' ,ג',ד',ה' תח' הסעה
1 שער אפרים  מועצה 06:30 גל אל 04-6361616 07:45
2 ניצני עוז- תח' על הכביש הראשי מועצה 06:40 שירן הסעות 07:45
3 תנובות - תח' על הכביש הראשי מועצה 06:45 המטייל 08:10
  ינוב מועצה 06:45 הסעות מעודה 08:10
4 גאולים  מועצה 06:45 הסעות מעודה 08:10
5 צור משה  מועצה 06:45 בון תור 08:10
6 נו"גה  מועצה 06:45 המטייל 08:10

מענה טלפוני במח' התחבורה: ימים א'-ה' בין השעות 06:30-15:30 למס' 09-7966027

מנהל מחלקת תחבורה: יאיר משה | סדרן הסעות: זבולון עובד | סדרנית חנ"מ: אורנית גבריאל חביב | מזכירה: ברכה דוגמה
קצין בטיחות: רפאל בוסי.

למוקד המועצה, חייגו 105

איסוף תלמידים וילדי גנים יתבצע רק בתחנות ההסעה המורשות.

יש להמתין לאוטובוס 2-3 דקות לפני המועד הנקוב בלוח הזמנים.

בקשה להורים: אין להחליף תחנות לילדים.
החלפה של תחנות גורמת לשיבוש מספרי הנוסעים באוטובוסים.

שתהיה לכולנו שנת לימודים טובה, בטוחה ומוצלחת,
מחלקת התחבורה במועצה האזורית "לב השרון"

לב השרון - חלום של מקום