ההיערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ו במועצה האזורית לב השרון בעיצומה. סגן ראש המועצה, קב"ט המועצה, מחלקת החינוך, מחלקת איכות חיים וסביבה ומדור רכש שוקדים במהלך הקיץ על הכנתם  של מוסדות החינוך.

 

תמונה המציגה מוסד לימודים הדורש שיפוץ

בתחילת יולי, החלה המועצה בביצוע עבודות "בדק הבית" בתקציב של כשני מיליון וחצי₪. כבכל קיץ מבצעת המועצה אזורית לב השרון שיפוצים והתאמות בתשתיות מוסדות החינוך.

המועצה הגדירה קריטריונים לתעדוף הפרויקטים, כגון בטיחות, תמיכה בתשתיות ובפעילויות פדגוגיות, מיצוי משאבים מזדמנים ועוד.

אנו מעריכים כי גם הקיץ יעשו העבודות הבדל ניכר בתשתיות המוסדות וכי בספטמבר יעמדו לרשות הילדים אמצעים נוספים להעשרתם ושיפור החוויה הלימודית.

לצד זה פועלת מחלקת חינוך, בשיתוף עם מנהלי בתי הספר ומפקחי משרד החינוך, בתחומים נוספים כגון הצטיידות, איוש משרות, הכנתם של הצוותים החינוכיים, בניית תכניות חינוכיות ועוד.