הערכים המובילים בפיתוח המנהיגות הינם: הובלה, אחריות, נתינה ומעורבות חברתית והם שזורים לאורך כל התהליך.
כחלק מהתוכנית יצאו נבחרי שכבת ח'(שחר) ושכבת ט' (אופק)מבית ספר דרור , מאמ"ית רננים  ומהישיבה של בני עקיבא לסמינר מנהיגות  אשר התקיים זו השנה השביעית.
הסמינר התקיים באמצע נובמבר באכסניית נורדיה.  המנהיגים הצעירים עברו 3 ימים אינטנסיביים של הכשרה  בדגש על הנושא " ללכת אחרי הזרם או להוביל את הזרם?" ובנושאים של זהות המנהיג מנהיגות חברתית, הובלה, הדרכה ואינטראקציה קבוצתית.
במהלך הסמינר התקיים פאנל מנהיגות בהשתתפות עמיר ריטוב ראש המועצה, יצחק יצחק סגן ראש המועצה, אור כהן בת ניצני עוז המפקדת הראשונה של ספינת דבורה , מירב אולייניק מעין ורד מתאמת אתנה (קידום נשים בספורט), קובי שמואל נאמן הנוער מניצני עוז  ומאיה מזרחי רכזת בני המושבים, הפאנל נפתח בהצגת המשתתפים אשר סיפרו על תפקידם, תחנות בחייהם ומהי מנהיגות בשבילם, לאחר מכן ניתנה לקהל האפשרות לשאול שאלות ספציפיות למשתתפי הפאנל. מטרת הפאנל הייתה להחדיר מוטיבציה לאותם מנהיגים צעירים שיכולים לחלום ,להשיג את מטרתם וכמובן להגשים את חלומם.
 

סמינר כנפיים